Het meest befaamde voor­beeld van een bevri­jd­ing­sopera is waarschi­jn­lijk Beethovens Fidelio. Maar ook in de barok wer­den al ora­to­ria op dit the­ma gecom­poneerd. Zo’n bevri­jd­ing­sopera voert de luis­ter­aar van duis­ter­n­is en gevan­gen­schap naar licht en vri­jheid. Georg Philipp Telemanns Das befre­ite Israel vertelt de geschiede­nis van het volk van Israël vol­gens het Tweede Boek van Mozes. Telemann ver­rast met de ver­schei­den­heid aan mid­de­len, vor­men en instru­men­tatie. De melodie en har­monie vor­men hier een prachtig geheel. Il Gardellino pakt natu­urlijk ook alti­jd graag uit met werk van min­der bek­ende com­pon­is­ten. En dus bren­gen ze ook Johann Heinrich Rolles ora­to­ri­um op het­zelfde the­ma voor het voetlicht. Een bevri­j­dende avond!

Die Befreiung Israels

Magistrale oratoria van Rolle en Telemann

€43 (Categorie 1) | €34 (Categorie 2) | €24 (Categorie 3)
  • classical
  • baroque
  • choir & orchestra
  • discovery
Koop Tickets
Inleiding:
Albert Edelman om 19:00 in de Kamermuziekzaal, Concertgebouw Brugge (gratis)
  • Ensemble: Il Gardellino (BE)