Fotos site programma8

Acht jonge top­muzikan­ten van de gerenom­meerde Juilliard School in New York mak­en ken­nis met het ongelofe­lijk rijke en vrucht­bare muzikale verleden van het Noord-Duitsland van de 17e eeuw. Onder lei­d­ing van zanger en diri­gent Stephan MacLeod verken­nen ze het reper­toire van o. a. Schütz, Wechmann, J. C. Bach en Erlebach. De muziek van deze com­pon­is­ten had­den allen als doel de onderliggende tekst te ver­sterken. Dit, in com­bi­natie met de vormelijke vri­jheid die de com­pon­is­ten in die peri­ode had­den, maakt een onge­wone rijk­dom en ver­schei­den­heid aan kleuren mogelijk.

Muziek van o. a. Heinrich Schütz (15851672), Matthias Weckmann (16161674), Johann Christoph Bach (17351782), Nicolaus Bruhns (16651697) en Johann Rosenmüller (16191684)

Erbarm dich mein

Muziek voor bas en strijkers in het 17e-eeuws Duitsland

€19
  • young artists
  • vocal
Keuze-abonnement
  • ensemble: Juilliard 415 (US)
  • muzikale leiding & bas: Stephan MacLeod (CH)