MA Academy is een nieuw twee­jaar­lijks ini­ti­atief in samen­werk­ing met B’Rock, Il Gardellino en Concertgebouw
Brugge en biedt jonge musi­ci de mogelijkheid om onder de bezie­lende lei­d­ing van Bertrand Cuiller orkester­var­ing op te doen. De deel­ne­mers wor­den onder­s­te­und en begeleid door top coach­es van B’Rock Orchestra en Il Gardellino waaron­der Jan De Winne, Marcel Ponseele, Rebecca Rosen en Evgeny Sviridov. De work­shop wordt afges­loten met een con­cert in Concertgebouw Brugge als onderdeel van het pro­gram­ma van MA Festival.

Rameau stond in het begin vooral bek­end als philosophe door zijn Traité de l’harmonie, een weten­schap­pelijke benader­ing van de muziek. Toen hij met zijn opera’s uit­pak­te kreeg hij dan ook geen te warm onthaal van les Parisiens. Het pub­liek verwachtte niet dat iemand die met zoveel the­o­retis­che ken­nis sprak over toon­lad­ders en akko­or­den heer­lijke muziek kon schri­jven. Niets bleek min­der waar! Zijn eerste suc­cessen als oper­a­com­pon­ist oogstte hij met Hippolyte et Aricie, Les Indes Galantes en zijn hoogtepunt Castor et Pollux. La vraie musique est le lan­gage du coeur, luid­de Rameau’s adag­ium. En daar zijn z’n aria’s een glan­srijk voor­beeld van met hun weelderige har­monieën en zoet­gevoois­de melodieën. Uiteindelijk sloot het Parijse pub­liek hem in de armen en dat doet u na vanavond ongetwi­jfeld ook.

Fatal amour

Concert MA Academy

€37 (Categorie 1) | €25 (Categorie 2)
  • MA Academy
  • young artists
  • Rameau
  • suites
Inleiding:
Ignace Bossuyt om 19:00 in Concertgebouw Brugge, Kamermuziekzaal (gratis)
  • Ensemble: MA ACADEMY
  • Muzikale leiding: Bertrand Cuiller (FR)
  • Sopraan: Deborah Cachet (BE)