Fotos site programma19

Maciej Skrzeczkowski, de win­naar van MA Competition 2023 voor klavec­im­bel, brengt tij­dens zijn lau­re­a­t­en­con­cert een diverse mix van Engelse muziek gecom­poneerd voor klavec­im­bel. Met werken van John Bull (1563­1628),Peter Philips (15601628), William Byrd (1543­-1623),
Martin Peerson (1571­-1650) en Giles Farnaby (1563­-1640) toont Skrzeczkowski de immense rijk­dom en genre­di­ver­siteit van de vijf Engelse com­pon­is­ten. Het pro­gram­ma gaat van pop­u­laire liederen en lev­endi­ge dansen tot Italiaanse madri­galen, fantasieën en gre­go­ri­aanse zang, allen gecom­poneerd in een peri­ode van min­der dan 50 jaar.

Forest of Things

De rijkdom van de Engelse virginalisten

€20
  • laureate
  • young artists
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
  • klavecimbel: Maciej Skrzeczkowski (PL)