Tijdens de langverwachte finale van de MA Competition schit­teren de overge­bleven kan­di­dat­en met een indruk­wekkend pro­gram­ma. Uit hun inges­tu­urde reper­toire selecteerde de jury één solow­erk. De Belgische com­pon­ist Heleen Van Haegenborgh schreef zes nieuwe, unieke lamento’s op maat van hun eigen instru­ment. En als hoogtepunt van de mid­dag demon­str­eren de final­is­ten hun vir­tu­ositeit met een solo­con­cer­to, begeleid door een baro­kensem­ble. De win­naar gaat naar huis met een geld­pri­js en een inter­na­tionale con­certreis. Eén beloftevolle arti­est kri­jgt de kans om een cd op te nemen bij het pres­tigieuze label Ricercar. Viola da gam­ba, barokviool, ‑cel­lo, ‑hobo, blok­fluit of tra­ver­so: wie wordt de nieuwe favori­et van jury en pub­liek? Bepaal het mee op 14 augus­tus om 13:30 in Brugge!

De procla­matie van de finale vin­dt plaats om 18:30.

MA Competition - SOLD OUT

Finale

€21
  • competition
  • Muzikale begeleiding: Le Pavillon de Musique (BE)
  • Artistieke leiding Le Pavillon de Musique: Ann Cnop (BE)
  • Percussie: Tom De Cock (BE)