Met zijn madri­galen bewees Claudio Monteverdi dat hij als geen ander emoties in muziek kon ver­tal­en. Door de wrange tonen van het beroemde Lamento d’Arianna vloeit zo een intens ver­dri­et, dat het lamen­to­genre een hype werd in de 17e eeuw. T’amo mia vita klinkt dan weer als één onophoudelijke liefdesverk­lar­ing, waarin de stem­men euforisch de hoogte in reiken. Maar deze pas­sionele muziek belette tijdgenoten niet om er nieuwe, zelfs religieuze tek­sten voor te schri­jven. Het resul­taat is fascinerend: de intieme liefdesverk­lar­ing wordt een lofzang aan Christus, ter­wi­jl het lamen­to nu de pijn van Maria Magdalena bez­ingt. Na hun suc­ces-volle debu­ut in 2017 keert Voces Suaves dit jaar terug naar MA Festival om u, naast Monteverdi’s oorspronke­lijke madri­galen, deze al even cre­atieve con­trafacten’ te doen ontdekken.

Er is geen pauze voorzien bij dit concert.

Madrigals in disguise - LAST TICKETS

Liefde en verdriet in Monteverdi's madrigalen

€28 (Categorie 1) | €24 (Categorie 2) | €17 (Categorie 3)
  • contrafact
  • 17th century
  • lament
  • Monteverdi
  • Ensemble: Voces Suaves (CH)