Fotos site programma20

Keer terug in de tijd met B’Rock Orchestra & Vocal Consort en ont­dek de reizen van de ambitieuze Claudio Monteverdi. Niet alleen trok hij in 1599 in het gevolg van Francesco Gonzaga naar Spa, hij verza­melde op die reis ook inspi­ratie voor zijn eigen muzikale pad van Renaissance naar Barok. Zijn baanbre­kende madri­galen ver­rijk­ten de Italiaanse vocale muziek met homo­fonie, solo-­ en koorzang, en instru­men­tale ritor­nellen. Monteverdi, zow­el meester als bewaarder van de tra­di­tionele stile anti­co, liet zich inspir­eren door de Franco­Vlaamse meesters en brak met de strik­te regels van het contrapunt.

Met muziek van Claudio Monteverdi (1567­-1643), Giaches de Wert (1535­1596), Cipriano de Rore (ca. 15151565) en Nicolas Gombert (1495­-ca 1560).

Het is mogelijk om dit con­cert te com­bineren met het con­cert Ethereal Realms

Monteverdi's Travels

Van stile antico naar stile moderno

€30 | €26 | €19
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
Inleiding:
19.00 Sint-Jakobskerk
  • orkest: B'Rock Orchestra (BE)
  • ensemble: B'Rock Vocal Consort (BE)