Fotos site programma24

Ensemble Irini en per­cus­sion­ist Tom de Cock nemen je mee naar de antieke Griekse wereld en lat­en het orakel spreken. Ze gaan op zoek naar de gren­zen van taal, zow­el lit­erair als muzikaal en verken­nen het rijk van het onzeg­bare. Laat je hyp­no­tis­eren door zeldzame liederen waarin stem­men wor­den gecombi­neerd met atyp­is­che instru­menten zoals de siman­dres en de citer.
Het ver­haal ontvouwt zich als in een droom en weeft een rit­ueel tussen pub­liek en musici. 

Met muziek van o.a. Iannis Xenakis (19222001) en Orlando di Lasso (1532­1594)

Prophitissai

Mystieke polyfonie en percussie

€30 | €26 | €60 (dagpas (cat. 1)) | €56 (dagpas (cat. 2))
  • vocal
  • premiere
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
Inleiding:
16.00
  • ensemble: Irini Ensemble (FR)
  • percussie: Tom de Cock (BE)
  • muzikale leiding: Lila Hajosi (FR)