Fotos site programma6

Kantwerk, flin­ter­dunne draad­jes geven vorm aan de leegte. De afwezigheid van materie schept schoonheid. Ook het karak­ter ma’ wordt in de Japanse muziekkun­st doel­be­wust ingezet als een stilte tussen twee noten of gelu­iden. In dit nieuwe pro­gram­ma zet IMAGO MUNDI oude liedtek­sten rond slaap’ cen­traal. Al sluimerend geven we ons over aan de leegte en lav­eren we tussen droom en werke­lijkheid, dag en nacht, lev­en en dood. De nieuwe com­posi­tie van Heleen Van Haegenborgh is de rag­fi­jne draad die het patroon van het kantwerk zicht­baar maakt. Met luit en per­cussie weeft IMAGO MUNDI de klanken aan elkaar.

Oude, min­der oude en nieuwe muziek van John Dowland (15631626), Johannes Ciconia (13701412), John Milton Cage (19121992) en
Heleen Van Haegenborgh (1980)

Punto in Aria

Laveren tussen droom en werkelijkheid

€19 |
  • vocal
Keuze-abonnement
Koop Tickets
  • ensemble: Imago Mundi (BE)
  • muzikale leiding, theorbe & luit: Sofie Vanden Eynde (BE)
  • sopraan: Lieselot De Wilde (BE)
  • vibrafoon: Aya Suzuki (JP)