Fotos site programma13

Is het Rameau of is het Scarlatti? Bertrand Cuiller brengt een pro­gram­ma met werken van Jean-Philippe Rameau en sonates van Domenico Scarlatti die qua vorm, tech­niek en klank zo op elka­ar lijken dat het moeil­ijk wordt te twi­jfe­len aan de band tussen deze twee musi­ci. Cuiller con­fron­teert de sti­jlen van de twee meesters met elka­ar en doet enkele veron­trustende ont­dekkin­gen. De vraag is: Werd Scarlatti geïn­spireerd door het lezen van de muziek van Rameau? Of heeft Rameau zijn tech­nis­che trucs van Scarlatti geleerd? Kom luis­teren en oordeel zelf!

Muziek van Jean-Philippe Rameau (16831764) en Domenico Scarlatti (16851757)

Qui est-ce?

Rameau en Scarlatti in Parijs

€19
  • laureate
Keuze-abonnement
  • klavecimbel: Bertrand Cuiller (FR)