Fotos site programma2

Londen is the place to be voor het ont­dekken van nieuwe muziek en dat was in de 18e eeuw niet anders. Op ver­schil­lende plaat­sen wer­den abon­nementen voor con­certreek­sen verkocht met als bek­end­ste de Bach-Abel Society. Het pub­liek genoot er van con­certen van de hoog­ste kwaliteit ter­wi­jl er in een ontspan­nen sfeer van gedacht­en kon wor­den uit­gewis­seld. Johann Christian Bach en Carl Friedrich Abel speelden op deze avon­den hun eigen com­posi­ties maar nodig­den ook musi­ci als Juan Oliver Astorga, Carl Phillip Emanuel Bach en Joseph Haydn uit. Anacronía brengt een selec­tie uit deze rijke en gevarieerde muzikale peri­ode tij­dens de over­gang van barok naar classicisme.

Muziek van Johann Christian Bach (17351782), Carl Friedrich Abel (17231787), Joseph Haydn (17321809) e. a.

The Bach-Abel Society

Balanceren op de lijn tussen barok en klassiek

€19
  • young artists
Keuze-abonnement
Koop Tickets
  • ensemble: Anacronía (ES)