Fotos site programma16

In de Stad der Dames is elke steen het ver­haal van een vrouw. Christine de Pizan creëerde de stad als een plaats waar vrouwen vrij zouden zijn van de beperkin­gen opgelegd door de maatschap­pij en waar ze op zoek kon­den gaan naar hun eigen gren­zen van het vrouwelijke. Servir Antico vertelt het ver­haal van Christine de Pizan en haar ally Martin Le Franc via gespro­ken tek­sten uit het lit­eraire oeu­vre van bei­de auteurs die op muziek wer­den gezet. Met werken als Christine’s Lament van Gilles Binchois en Le Champion des Dames, gebaseerd op het gedicht van Le Franc, wordt dit con­cert een lofzang aan alle vrouwen.

Muziek van o. a. Gilles Binchois (14001460)


Dit con­cert maakt deel uit van de Lissewegedag. Lees hier alles over deze dag en voordelige dag­pas.

The City of Ladies

Gelijkheid in het hart van het Humanisme

€29 (Categorie 1) | €25 (Categorie 2) | €57 (Dagpas Lissewege)
  • vocal
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
Inleiding:
19:00 | Inleiding door Pieter Mannaerts | School Ter Poorten, Lissewege
  • ensemble: Servir Antico (CH)
  • muzikale leiding & organetto: Catalina Vicens (CL)