Fotos site programma23

Liefde, Kuisheid, de Dood, Roem, Tijd. Hoe ver­houden deze grote filosofis­che thema’s zich tot elka­ar en zijn ze van elka­ar afhanke­lijk? Is een van hen machtiger dan de anderen? De Italiaanse dichter Francesco Petrarca (1304­1374) dacht uit­ge­breid na over deze lev­ensvra­gen die ook vaak voorkomen in het reper­toire van het Italiaanse madri­gaal. InVocare verkent deze thema’s en her­denkt deze Italiaanse lit­eraire meester die 650 jaar gele­den overleed.

Trionfo del momento

Petrarca en het madrigaal

€20 | €60 (dagpas (cat. 1)) | €56 (dagpas (cat. 2))
  • young artists
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
  • ensemble: InVocare (CH)