12 Velo Baroque Joselito Verschaeve

Tijdens VéloBaroque geni­et je van avon­tu­urlijke con­certen op unieke locaties. MA Festival stip­pelt een route van een der­tig­tal kilo­me­ter door het Brugse Ommeland uit. Onderweg houden we vijf keer halt voor een con­cert van 30 minuten. Je kiest je vertreku­ur bij de aankoop van je tick­et. Het aan­tal plaat­sen per aan­vang­su­ur is beperkt dus snel boeken is de bood­schap! Het is mogelijk om een lunch te reserveren voor VéloBaroque bij de aankoop van je ticket. 

Start om 11u

Lunch

Enkele con­cert­lo­caties zijn op kas­teel- of abdi­jsites. Je kan nog meer uniek erf­goed ont­dekken tij­dens het Kastelen- en Abdijenjaar in het Brugse Ommeland. Check het hele pro­gram­ma op www​.brugseom​me​land​.be.

Programma

Elle qui dessus le luth chan­toit
Emma-Lisa Roux FR luit & zang

A La Vida Bona!
GLoW Collective BE ensem­ble
Katrien Gaelens BE fluit

Joined at the Hip
Mark Lorimer UK dans
Marieke Bouche FR viool
Manuela Bucher BE altviool
Thomas Luks BE cel­lo

A Poor Man’s Refuge
Paradise Repaired BE ensem­ble
Korneel Van Neste BE con­tratenor & muzikale lei­d­ing

Gallant Night Fever
Noxwode UK ensem­ble

Emma Lisa Roux Foppe Schut kopie
Glow 2 Dymphna Vandenabeele
Paradise Repaired picture
Conor Matteo2 HQ

VéloBaroque 2024

€33 (dagpas zonder lunch) | €20 (lunch)
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets