Younger than Jesus

Geïnspireerd door het feit dat som­mige van de meest inno­vatieve ver­wezen­lijkin­gen, zow­el in de muziek als in de beeldende kun­sten, het werk zijn van jonge, getal­en­teerde per­soon­lijkhe­den, biedt MA Festival een podi­um aan inspir­erende muzikan­ten en kun­ste­naars die jonger zijn dan 33.

Tijdens MA Festival 2024 neemt Aïda Gabriëls de rol van cura­tor op zich. Ze pro­gram­meert twee op zich staande voorstellin­gen die een reeks vor­men onder de naam Younger than Jesus’.