Fotos site programma22

Wat gebeurt er als je vocale muziek speelt zon­der stem­men? Het traverso­luitduo Liane Sadler en Elias Conrad probeert het uit en ver­taalt enkele wilde en pro­gressieve com­posi­ties van Madalena Casulana (ca. 1540­-ca. 1590) naar pure klanken. Impulsen uit de liedtek­sten wor­den gebruikt om his­torische tech­nieken zoals diminu­ties, arrange­menten en impro­visaties op een nieuwe manier toe te passen. Zo trans­formeren Sadler en Conrad de woor­den van de liederen tot muzikale expressie. 

Met muziek van Madalena Casulana (ca. 1540­-ca. 1590), Cipriano de Rore (1515/6­-1565), Giorgio Mainerio (c. 1530­-1582) en Orlando di Lasso (1532­1594)

Dialogues

De pure klanken van Madalena Casulana

€20 | €60 (dagpas (cat. 1)) | €56 (dagpas (cat. 2))
  • young artists
Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
  • renaissancefluit: Liane Sadler (UK-AU)
  • luit: Elias Conrad (DE)