Fotos site programma12

Het wordt moeil­ijk stilzit­ten tij­dens het con­cert van MA Academy. Met de vierde suite van Johann Sebastian Bach als lei­draad mak­en onze jonge muzikan­ten een rondedans door het Europa van de 18e eeuw. De suite, ontstaan en gedanst aan het hof en nadi­en vereeuwigd als concert­genre, is de kwintessens van beweg­ing in de muziek. Hoe ver­houden Johann Sebastian Bach, John Locke, Johann Friedrich Fasch en Evaristo Felice Dall’Abaco zich tot elka­ar in de tol­lende beweg­in­gen van een suite? Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië? We ont­dekken het samen met hen. 

Met muziek van Johann Sebastian Bach (16851750), John Locke (1632­-1704), Johann Friedrich Fasch (1688­-1758) & Evaristo Felice Dall’Abaco (1675­-1742)

Academy Concert 0038
Academy Concert 0032
Academy Concert 0029

En Suite

Dansen met Bach als gids

Keuze-abonnement & dagpassen
Koop Tickets
Inleiding:
19.00 Kamermuziekzaal
  • muzikale leiding: Peter Whelan (IR)
  • orkest: MA Academy