Ensalada (Spaans voor salade’): een poly­fone mix van tal­en, ritmes, zwoele volk­sliederen en vurige devotie. Deze Iberische smeltkroes van muzikale ingrediën­ten bereik­te haar hoogte­punt in de 16e-eeuwse muziek van de Catalaan Mateo Flecha. Zijn El Jubilate viert de Spaanse over­win­ning in de slag bij Pavia, ter­wi­jl in La Bomba zeel­ieden een schrik­wekkende storm trot­seren. Met the­atrale klankef­fecten als schal­lende trompet­ten en galop­perende hoeven beeldt Flecha in La Justa uit hoe Adam ten stri­jde trekt tegen de duiv­el in een mid­deleeuws toer­nooi. De zangers van Cantoría kruiden de ensal­adas af met pikante liederen over feest, lust en over­spel. En dreigt de sfeer te los­bandig te wor­den, dan steken Andalusische com­pon­is­ten een waar­schuwende vinger op tegen de ver­lokkin­gen van de liefde.

Cantoría Site

Ensaladas

Een renaissancecocktail van zuiderse passie

€22
  • ensaladas
  • young artists
  • desire
  • 16th century
Koop Tickets
  • Ensemble: Cantoría (ES)
  • Muzikale leiding: Jorge Losana (ES)