Met slechts vier muzikan­ten ver­taalt Elina Albach Monteverdi’s onver­woest­bare L’Orfeo naar een heden­daagse set­ting. Klavieren, een elek­tro­n­isch ver­sterk­te vio­la da gam­ba, cor­net­to en per­cussie ver­van­gen het grote ork­est en zangers in dit werk uit 1607 dat de geschiede­nis ing­ing als de eerste opera. De manier waarop Monteverdi gebruik maakt van dis­so­nan­ten en de klankkleuren van de instru­menten om de tekst kracht bij te zetten, was in zijn tijd rev­o­lu­tion­air. CONTINUUM ver­legt de gren­zen nog verder en maakt van deze barokke weelde een uit­gepu­urd werk waarin onder­ti­tels wor­den ver­van­gen door een sobere tek­st­pro­jec­tie en de instru­men­taal gearrangeerde zang­par­ti­jen een onge­ho­orde dra­matiek kri­j­gen. Zo dringt het ensem­ble door tot de kern van deze opera. Een onster­fe­lijke ode aan de muziek!

Met de ste­un van Visit Bruges

Orfeo

Monteverdi’s opera ontmanteld

€18
  • Younger than Jesus
  • 17th century
  • Monteverdi
  • opera without song
  • visuals
Koop Tickets
  • Ensemble: CONTINUUM (DE)