MA Academy

Wat is MA Academy?

De MA Academy biedt jonge muzikan­ten de kans om onder lei­d­ing van een spe­cial­ist con­cert­er­var­ing op te doen. Stephan MacLeod, topzanger en diri­gent van Gli Angeli Genève, neemt dit jaar de muzikan­ten van de gerenom­meerde Juilliard School uit New York mee op een fascinerende trip door het Duitse vroeg­barokke reper­toire voor bas en strijk­ers. Deze muziek is voor de jonge Amerikanen een
absolute pre­mière.

Acht jonge top­muzikan­ten van de gerenom­meerde Julliard School in New York mak­en ken­nis met het ongelofe­lijk rijke en vrucht­bare muzikale verleden van het Noord-Duitsland van de 17e eeuw. Onder lei­d­ing van diri­gent Stephan MacLeod verken­nen ze het reper­toire van o. a. Schütz, Weckmann, J. C. Bach en Erlebach. De muziek van deze com­pon­is­ten had­den allen als doel de onderliggende tekst te ver­sterken. Dit, in com­bi­natie met de vormelijke vri­jheid die de com­pon­is­ten in die peri­ode had­den, maakt een
onge­wone rijk­dom en ver­schei­den­heid aan kleuren mogelijk.

Muziek van o. a. Heinrich Schütz (15851672), Matthias Weckmann (16161674), Johann Christian Bach (17351782) en Philipp Heinrich Erlebach (16571714)

Koop tickets